جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

اتحاف دعا به روح مرحوم داکتر فضل الله مجددی و غم شریکی با خانوادۀ وی

همراه با شماری از اعضای شورای رهبری و ارشد جمعیت اسلامی افغانستان، به شفاخانه سردار محمد داوود خان رفته، ضمن غم‌شریکی با خانواده مرحوم داکتر فضل الله مجددی عضو ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی، به روح ایشان اتحاف دعا نمودیم.

نظرات بسته شده است.