جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

از نام‌گذاری نهم سپتمبر توسط شورای شهر وست‌مینستر کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا بنام “روز مسعود” اسقبال می‌کنیم.

از نام‌گذاری نهم سپتمبر توسط شورای شهر وست‌مینستر کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا بنام “روز مسعود” اسقبال می‌کنیم. مسوولیت‌پذیری، شجاعت و صداقت قهرمان ملی افغانستان، شهید احمد شاه مسعود، در دفاع و پاس‌داری از ارزش‌های اسلامی، انسانی و ملی، روز‌به‌روز حقانیت مبارزه‌ی او و یارانش را علیه اشغال و تروریسم بین‌المللی برای جهانیان آشکارتر می‌سازد.
پیام اصلی مبارزات مردم افغانستان و قهرمان ملی، رسیدن به صلح دایمی، استقلال، احترام به کرامت انسانی‌، محو تبعیض در انواع مختلفِ آن از جمله علیه زنان، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی‌شان و تعامل فعّال و صلح‌آمیز افغانستان با جهان بود. در مرحله‌یی‌که یک‌بار دیگر مردم افغانستان در شرایط دشواری به‌سر می‌برند، بازخوانی و رجوع به کارنامه‌های همه‌ی مبارزان راه آزادی، یک ضرورت جدی است‌.
روح قهرمان ملی افغانستان شاد و یادش گرامی باد.

نظرات بسته شده است.