جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

استقبال گرم مردم مجاهد پرور کوهدامن زمین از محترم صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان

استقبال گرم مردم مجاهد پرور کوهدامن زمین از محترم صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان

استقبال گرم مردم مجاهد پرور کوهدامن زمین از محترم صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان

نظرات بسته شده است.