جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

اعلامیهٔ جمعیت اسلامی افغانستان در مورد نشست وزرای خارجهٔ سازمان همکاری های اسلامی

در مورد نشست وزرای خارجهٔ سازمان همکاری های اسلامی

قرار است فردا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ نشست وزرای خارجهٔ سازمان همکاری‌های اسلامی در اسلام آباد پاکستان با محوریت موضوع افغانستان برگزار شود.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که چهار ماه بعد از معامله و خیانت ملی رهبری حکومت افغانستان، نظام سقوط نموده و با تسلط گروه طالبان، فاجعه بزرگ بشری دامنگیر مردم افغانستان شده است.
در این مدت، نه تنها خلای دولت و نظام به میان آمده و همه ساختارهای ملی از جمله ارتش و همه دستگاه امنیتی و دفاعی، نظام آموزشی و تحصیلی و اکثر مؤسسات خدمات عامه فروپاشیده اند، بلکه اقتصاد و معیشت مردم نیز مختل شده و فقر و شرایط اقتصادی ناگواری بر مردم مستولی گشته است.
از بدو تسلط طالبان، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان به ویژه حق کار، تعلیم و تحصیل زنان به گونهٔ گسترده نقض شده و انتقام‌جویی جنگجویان گروه طالبان با محاکمه‌ها و کشتارهای صحرایی به ویژه در مناطق دور افتاده، به یک رویه بدل شده است.
جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که نشست وزرای خارجهٔ سازمان همکاری‌های اسلامی فرصتی است تا نمایندگان کشورهای اسلامی به طالبان تفهیم نمایند که به گفتگوهای جامع میان همه طرف‌های مختلف سیاسی افغانستان جهت توافق و دست‌یابی به نقشه راه جامع پیرامون همه مسایل ملی و منطقوی، از جمله تشکیل نظام مبتنی بر رأی و اراده جمعی مردم افغانستان، تن بدهند.
همچنین جمعیت اسلامی انتظار دارد تا این نشست، به تریبیونی برای کارزار گروه طالبان جهت کسب مشروعیت بین المللی این گروه بدل نشود.
جمعیت اسلامی افغانستان بدین باور است که تحمیل هرگونه نظام غیر منتخب با اعمالِ زور و یا تلاش برای مشروعیت بخشیدن به سلطه نامشروع یک گروه با توسل به سازوکارهای قبیلوی و غیر منتخب، نه تنها گرهی از فاجعه جاری کنونی در کشور را نمی‌گشاید، بلکه منجر به تداوم جنگ و فجایع بیشتر بشری در افغانستان خواهد شد.
جمعیت اسلامی افغانستان با ابراز امتنان از کمک‌های بشردوستانهٔ جامعه جهانی، امیدوار است که با توجه به وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و معیشتی مردم، کمک‌های مستقیم جامعه جهانی با مردم افغانستان بیشتر از این گسترش یابد تا از خلق بیشتر فاجعه بشری جلوگیری شود و نگذارند که بخش‌های صحی، آموزش و تحصیلات به گونه کامل در این کشور فرو بپاشد.
شنبه، ۲۷ قوس ۱۴۰۰

نظرات بسته شده است.