جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به شکنجه، دست‌گیری‌ ها و اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغانستان در پاکستان

مهاجرت که بخشی از حقوق‌بشری انسان‌ها به‌شمار می‌رود، در اثر عامل‌های مختلفی به‌وقوع می‌پیوندد. هدف عمده‌ی مهاجرت، تلاش برای بقا یا زندگی بهتر است. فرار از جنگ، شکنجه و نقض گسترده‌ی حقوق بنیادین انسان‌ها، بعضی از اسباب مهاجرت می‌باشند.
در مرحله‌ی کنونی که افغانستان در بدترین شرایطِ ممکن برای زندگیِ توأم با حفظ کرامت انسانی و امنیت جانی، روانی و شغلی به سر می‌برد، مهاجرت و خروج شهروندان از این کشور یک امر طبیعی و قابل درک است. قوانین و میثاق هاى ذیربطِ حقوق‌بشری نیز در چنین شرایطی حق مهاجرت انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسند.
جمعیت اسلامی افغانستان از کشور‌هاى همسایه افغانستان توقع دارد در وضعیت دشوار فعلی همکاری‌های‌شان را با مهاجران افغانستان قطع نکنند و طبق قوانین و میثاق هاى مربوطه‌ی بین‌المللی، به مسوولیت‌های‌ خویش در قبال احترام و حفظ حقوق بشری مهاجران عمل نمایند.
شکنجه، دست‌گیری‌ها و اخراج دسته‌جمعی مهاجران در کشور های همسایه بویژه در پاکستان امری‌ست که اسناد و میثاق هاى بین‌المللى حقوق‌بشر دولت‌ها را از انجام آن منع کرده است. متاسفانه این اصول پذیرفته شده ى جهانى، این‌روزها درباره‌ی مهاجران اهل افغانستان نقض می‌شود.
بحران کنونى مهاجرت نتیجه‌ی سلطه ى نامشروع دوساله‌ی گروه ط‌البان است که در نتیجه یک سلسله عوامل داخلى و خارجى، به ویژه ‌بازی‌های دوگانه‌ی بعضى از کشورهای همسایه‌ که امروز برای اخراج مهاجران افغانستان اولتیماتوم تعیین کرده‌اند، بر مردم افغانستان تحمیل شده است. لذا نباید مردم عادی افغانستان بیش از این تاوان سیاست های مداخله جویانه این کشور ها را بپردازند.
جمعیت اسلامی افغانستان بار دیگر تاکید می‌کند که برخورد گزینشی با افرط‌گرایی و تروریسم به گسترش بحران هاى چندین بُعدىِ امنیتى، اجتماعى و انسانى، از جمله بحران مهاجرت، در منطقه و سراسر جهان مى انجامد و بنابراین لازم است تا دیر نشده تهدیدهای ناشی از دوام حاکمیت گروه ط‌البان را درک نموده و برای یک آینده‌ی مشترک صلح‌آمیز و مرفه به‌صورت جمعی صادقانه همکاری نمایند.

نظرات بسته شده است.