جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

اعلامیۀ جمعیت اسلامی افغانستان

جمعیت اسلامی افغانستان خبر سفر رئیس این حزب به مسکو برای گفتگو و رایزنی با نمایندگان طالبان را رد می‌کند.
جمعیت اسلامی افغانستان در روشناییِ ارزش‌های خویش، همواره از گفتگو با جناح‌‌های مختلف در کشور برای پایان‌بخشی به منازعات و جنگ استقبال می‌نماید، و اگر ضرورتِ آغاز چنین گفتگویی تشخیص داده شود، این حزب در مشورت با اعضای خویش و هم‌اندیشی نزدیک با مردم، تصمیم خواهد گرفت.
جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که هرگونه مذاکره و گفتگو برای حل منازعه و جنگ افغانستان وقتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که در چارچوب جامع و گفتگوهای فراگیر و چند جانبه برگزار گردد و هیچ جهت موثری، از اشتراک در قبال تعیین سرنوشت کشور، مستثنی قرار نگیرد.

نظرات بسته شده است.