جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

به مناسبت قیام مردم هرات در ۲۴ حوت

بیست و چهارم حوت، یکی از روزهای مهم در تاریخ معاصر افغانستان است.

مردم مجاهد و قهرمان هرات در اعتراض به اشغال و استبداد کمونیستی دست به اعتراض زدند، اما این صدای اعتراضِ مردم با خشونت و وحشت سرکوب شد و در نتیجهٔ آن بیش از بیست هزار انسان به شهادت رسید.

خشونت علیه مردم و سرکوب اعتراض نه تنها آن ها را دچار ترس و هراس نکرد، بلکه سبب انگیزهٔ بیشتر مردم مجاهد افغانستان شد تا از مطالبات شان دست نکشند و این اعتراض‌ها به قیام سراسری بدل شده و در نتیجه کاخ اشغال و تجاوز را فرو ریزند.

رستاخیز ۲۴حوت نقطهٔ عطفی در شکل دهی جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر اشغال و تجاوز بود و ثابت ساخت که هیچ قدرتی از طریق زور و استبداد نمی تواند خود را بر مردم افغانستان مسلط سازد و هیچ نظامی برخلاف خواست و ارادهٔ این مردم نمی تواند بر این‌ها حکم براند.

با یادبود از شهدای ۲۴ حوت و دیگر شهدای راه آزادی افغانستان، آرزو می کنیم که راه آن ها پر رهرو و خاطرات شان جاودان باقی بماند.

نظرات بسته شده است.