جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

جمعیت اسلامی از مواضع و تظاهرات ام‌روز زنان در کابل حمایت می‌کند

جمعیت اسلامی از مواضع و تظاهرات ام‌روز زنان در کابل حمایت می‌کند و افزون بر استقبال از قطعنامه‌ی اخیرِ ۲۶۸۱ شورای امنیت سازمان‌ملل متحد در محکومیت سیاست‌های ظالمانه‌ی ط‌البان، خواستارِ اقدامات ملموسِ جامعه‌ی بین‌المللی در این راستا می‌باشد.
هم‌چنان به ادامه‌ی موضع قبلی، بار دیگر تاکید می‌ورزیم که لازم است نشست دوحه روی مکانیزمی تمرکز نماید که احیای حقوق اساسی شهروندان و حاکمیت اراده‌ی مردم بر سرنوشت‌ سیاسی‌شان را اساس هرنوع تصمیم‌گیری در مورد افغانستان قرار دهد. از دید ما بدون رعایت موارد مذکور، هرگونه بحث در زمینه تعامل با طالب و نا دیده انگاشتن مطالبات مردم افغانستان به نفع ادامه‌ی بحران در کشور تمام خواهد شد.

نظرات بسته شده است.