جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

دیدار با برخی از فرماندهان جمعیت اسلامی

در ولسوالی های مختلف بدخشان

در دیدار با فرمانده حاجی حبیب الرحمن وردوجی، شاروال عبدالرووف، فرمانده اسدالله وردوجی، فرمانده عبدالاحمد خان، فرمانده غلام الله سخی زاده، جنرال سمیع الله قطره و شماری دیگر از بزرگان و فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی در ولسوالی های مختلف بدخشان، پیرامون وضعیت امنیتی ‌و تحولات اخیر در بدخشان صحبت نموده و بر ضرورت انسجام نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی تأکید شد.

نظرات بسته شده است.