جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

دیدار با سفیر هند مقیم کابل

در دیدار با آقای رودریندرا تندن سفیر هند مقیم کابل، در باره اوضاع سیاسی و امنیتی بویژه وضعیت کنونی شمال صحبت های همه جانبه صورت گرفت.
در این دیدار، نگرانی شدید مردم از وضعیت جاری نیز شریک ساخته شد.

نظرات بسته شده است.