جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

دیدار و احوال پرسی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان از مارشال عبدالرشید دوستم

دیدار و احوال پرسی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان از مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با حضور داشت، محترم احمد ضیأ مسعود معاون جمعیت اسلامی در این دیدار پیرامون آخرین تحولات سیاسی و امنیتی نیز صحبت شده است.

 

نظرات بسته شده است.