جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

سخنرانی رئیس جمعیت اسلامی در سالروز شهادت فرمانده شاه جهان نوری و جنرال داود داود

سخنرانی صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی در سالروز شهادت فرمانده شاه جهان نوری و جنرال داود داود

سخنرانی صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی در سالروز شهادت فرمانده شاه جهان نوری و جنرال داود داود

نظرات بسته شده است.