جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

سخن رهبر

ملّتی اراده کند، تا آزاد و سربلند زندگی کند، همه موانع را از سر راه خود نابود و همه قیدها و زنجیرها را درهم می‌شکند و از قلب ظلمت‌ها و ناامیدی‌ها، شعله‌های فروزان نور و امیدواری را به درخشیدن فرا می‌خواند.
[پیغام رهبر، ج۲، ص: ۳۲.]

نظرات بسته شده است.