جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

متأسفانه حکومت جمهوری اسلامی پاکستان برخلاف توصیه‌های نهادهای ذیربط بین‌المللی و قوانین بشردوستانه‌

متأسفانه حکومت جمهوری اسلامی پاکستان برخلاف توصیه‌های نهادهای ذیربط بین‌المللی و قوانین بشردوستانه‌، دست به اخراج اجباری و بی‌رویه‌ی مهاجران اهل افغانستان مقیم این کشور زده است.
‏جمعیت اسلامی افغانستان چنین اقدامی را در مخالفت آشکار با حسن همجواری، اخوت اسلامی و مسوولیت‌های‌ دولت‌ها در قبال حفاظت از مهاجران می‌داند و آن‌را زمینه‌سازِ تحمیل رنج های بیشتر ‌ در این شرایط ناهنجار داخلی بر مردم افغانستان تلقی می‌کند.
‏توقع می‌رود حکومت پاکستان مشکلات و تهدید‌هایی‌را که متوجه مردم افغانستان‌ است درک کند و تصمیمش را در این مورد بازنگری نماید.
‏همچنان از نهاد های بین المللی تقاضا میکنیم تا فراهم شدن زمینه های مناسب برای بازگشت داوطلبانه مهاجران در رابطه به این اقدام حکومت پاکستان بر خورد جدی و مسؤلانه نمایند.

نظرات بسته شده است.