جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

مراسم جنازۀ مرحوم داکتر فضل الله مجددی

اشتراک در مراسم جنازه مرحوم داکتر فضل الله مجددی عضو ارشد شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان

نظرات بسته شده است.