جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

هشتم مارچ روز جهانی زن

هشتم مارچ روز جهانی زن را به زنان افغانستان تبریک می گوییم.

هرچند زنان افغانستان یکی از قربانیان اصلیِ نگاه و نظام سنتی حاکمِ چند قرن گذشته و سپس جنگ های تحمیلی بوده‌اند اما در طولسال های پسین؛ اقدامات و دستاوردهای ارزشمندی نیز در زمینهٔ تثبیت و دسترسی به حقوق اساسی‌شان صورت گرفته است و گروهیاز زنانِ توانمند و توسعه‌اندیش، جهت تغییرآفرینی و تحول‌ در جامعه ظهور کرده بودند که متاسفانه این دستاورد با تسلط گروه طالبان برافغانستان، از بین رفت.

در این شش ماه اخیر، جنبش اعتراضی زنان که با ابزارها و کنش‌‌های مدنی و مسالمت‌آمیز درراستایِ پیگیری مطالبات مجاز و انسانیخویش بویژه حق کار و حق تحصیل صدا بلند نمودند، سرکوب شدند و شماری از دختران معترض نیز بازداشت و شکنجه شده ومتاسفانه خبرهایی از ترور و کشتارهای مرموز دختران و زنان فعال در سراسر کشور وجود دارد.

امیدواریم جامعه جهانی بویژهٔ نهادهای مسئول حقوق بشری و سازمان‌های فعال در حوزهٔ حقوق زنان اجازه ندهند تا اقداماتخشونت‌آمیز در مقابل زنان و محدودسازی و محصورسازی آنها سبب اتلاف تلاش‌ها و کارکرد‌های گذشته گردد.

ضمن ستایش و قدردانی از ایستادگیِ شجاعانهٔ زنان افغانستان، آرزو داریم جامعهٔ افغانستان به مرحله‌ای از خردمندی و پختگیِفرهنگی و اجتماعی برسد که هیچ شهروندی به دلایل و انگیزه های مختلف مانند جنسیت مورد تبعیض قرار نگیرد.

روز جهانی زن را مجدداً به زنان مبارز و رنج‌دیدهٔ افغانستان تبریک می‌گوییم و برایشان آرزوی پیروزی و موفقیت‌ داریم.

نظرات بسته شده است.