جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

پیام جمعیت اسلامی افغانستان به مناسبت چهارمین سال‌گرد شهادت دکتر محمد ایاز نیازی

جمعیت اسلامی چهارمین سال‌گرد شهادت دکتر محمد ایاز نیازی، فقیهِ اعتدال‌گرا، دعوت‌گرِ حکیم و استاد بابصیرت دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل را گرامی می‌دارد و به روح پاک آن شعلۀ فروزان منظومه فکری مبتنی بر تدین و تمدن در افغانستان اتحاف دعا می‌کند.
شهید نیازی برای تنویر افکار عمومی و هم‌چنین ترویج قرائت اعتدالی و بیان حقیقت‌های اجتماعی-سیاسی، شجاعانه سخن می‌گفت، قلم می‌زد و استوار قدم برمی‌داشت. او نتنها مردم را از تمایل به حرکت‌ها و تفکر‌های افراط‌گرایانۀ خشونت‌زا برحذر می‌داشت، بل‌که مسوولان و حاکمان وقت را نیز نسبت به کو‌چک‎پنداری ارادۀ جمعی هشدار می‌داد و با بی‌باکی اصلاح‌گرایانه از خطاهای آن‌ها انتقاد می‌کرد. از این‌جهت، شهید دکتور نیازی افزون بر این‌که معلمی و امامت روحی جامعه را انجام می‌داد، شخصیتی بود که فهم همه‌جانبه و ظریفی از رابطۀ سیاست، فرهنگ و جامعه داشت. به همین دلیل، هیچ‌گاهی در برابرِ اتفاق‌های سیاسیِ پیرامونِ خویش و سرنوشت مردم بی‌تفاوتی اختیار نمی‌کرد.
از دست دادنِ چنان عالم منور و پیشوای بلندآواز، برای افغانستان و تفکر اعتدالی حادثۀ غم‌انگیزی بود. تحمل چنین شخصیتی برای انتحاریانِ فرومایه و متعصب که نتیجۀ تفکر کنونیِ حاکم بر سرنوشت سیاسی افغانستان بودند، سنگینی کرد و در فرجام در هنگام روشن‌گری و دعوت به خیر و رستگاری جامعه در منبر شهید اش کردند.
خداوند متعال ایشان را در بهشت برین حشر نماید و راه آن‎شهیدِ بزرگوار را همیشه مستدام داشته باشد.

نظرات بسته شده است.