جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

پیام جمعیت اسلامی به مناسبت ۲۶ دلو، سی‌ و پنجمین سال‌روز شکست و اخراج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان

بیست و ششم دلو نتیجه رستاخیز ملی ملتی ست که برای آزادی، استقلال، حفظ ارزش های دینی و ملی،تبلور اراده ملی در حاکمیت و صیانت از حق خود ارادیت و حراست از کیان ملی خویش، بپا خاست و با احیایی جهاد در مفهوم دفاع ملی در برابر اشغالگری در قرن بیست، قاطعانه و بی هیچ هراسی در برابر ابرقدرت وقت رزمید و با شکست دادن آن، اسباب اخراج ارتش اشغالگر و نجات کشور را از چنگال اتحاد جماهیر شوروی وقت، فراهم کرد.‌
بیست شش دلو از آن جهت حماسه ملی است که با شکست عبرت‌ انگیز اتحاد جماهیر شوروی، یکبار دیگر امید ها در کشور جوانه زد و اراده ملی از قید اسارت رهایی یافت وزمینه تشکیل دولت ملی نابع از اراده مردم در پرتو حاکمیت قانون، فراهم گردید. بیست و ششم دلو تحول تاریخی مهمی برای افغانستان و ملت‌های تحت‌ ظلمِ و سرکوب‌ بود،تحولی که ارمغان آن پایان استبداد تاریخی در کشور را فراهم آورد و نقطه تحول در تاریخ کشور گردید.
اشغال کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی زیان های جبران ناپذیری را بر افغانستان تحمیل کرد، حدود و یک و نیم ملیون شهید، سه ملیون معلول، ملیون ها مهاجر وبیجا شده داخلی، تخریب فرهنگی و فروریزی های اجتماعی و نابودی زیر ساخت های کشور، هزینه های سنگینی بود که افغانستان از این ناحیه متحمل شد .
مردم افغانستان با پایان بخشیدن به رویکرد توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی که در فرجام منتج به فروپاشی آن شد، خدمت بزرگی برای صلح و امنیت جهانی کردند و اینگونه زمینه آزادی بسا از ملت ها را فراهم کردند.
اما متأسفانه این مردم در اثر بازی های استخباراتی پیچیده منطقه و جهان، پس از شکست اتحاد جماهیر شوروی نتنها به اهداف انقلاب شان علیه اشغال و استبداد دست نیافتند که خود قربانی هیولای افراط گرایی و تروریزم گردیده و نزدیک به سه دهه است که نتنها به صلح و رفاه دست نیافته اند که یکبار دیگر درنتیجه مداخلات بیرونی و تحمیل نیرو های نیابتی جهت های مشخص، استبداد عریان، خشونت و تبعیض و فقر بر کشور مستولی گشته است.‌
جمعیت اسلامی افغانستان ضمن تبریک گفتن بیست و ششم دلو، سالروز شکست و اخراج اتحاد جماهیر شوروی سابق از کشور به ملت شریف و سلحشور افغانستان، باورمند است که مبارزه برای رسیدن به عدالت، ایجاد نظام مبتنی بر اراده مردم و حاکمیت قانون و تحقق صلح و رفاه در کشور پایان نیافته است و استبداد حاکم بر کشور یکبار دیگر نیاز تعهد ملی برای عبور از بنبست فعلی را برجسته می سازد، یقینا پیروزی علیه هر ظلمی در گرو از خودگذری، فداکاری و وحدت و انسجام کلیه نیروهای سیاسی و قاطبه‌ی ملت نهفته است.

نظرات بسته شده است.