جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

پیام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان به مناسبت پنجمین سال‌روز شهادت جنرال عبدالرازق اچکزی امروز مصادف است

پیام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان به مناسبت پنجمین سال‌روز شهادت جنرال عبدالرازق اچکزی امروز مصادف است با پنجمین سال‌روز شهادت جنرال عبدالرازق اچکزی، فرمانده شجاع و دلیری که محبوبیت اجتماعی گسترده و شجاعت رزمی تأثیرگذارش علیه دشمنان مردم افغانستان او را به یکی از شخصیت‌های نظامی و مسوولان موفقِ وقت تبدیل کرده بود‌. شهید جنرال عبدالرازق با قاطعیتی که در مبارزه‌ ضد دشمنان داخلی و خارجی وطن داشت، علاوه بر این‌که از نظر نظامی ضربه‌های سنگینی بر آن‌ها وارد کرد، توانسته بود از طریق تعامل و همکاری معنی‌دار با مردم، مانعِ تقویت نفوذ اجتماعی دشمنان افغانستان در ساحات مسوولیتش گردد. خداوند متعال روح آن فرمانده خوش‌نام افغانستان را شاد و یادش را جاویدان داشته باشد.

نظرات بسته شده است.