جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

پیام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان

شامگاهِ ششم جدی سال ۱۳۵۸هجری خورشیدی در تاریخ معاصر افغانستان، از آن روزهای سیاه و تاریک است که خاطره‌های تلخ آن هنوز از یاد شهروندان افغانستان نرفته است. تجاوز به حریم هوایی و زمینی افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در چنین روزی صورت گرفت و این رویداد ننگین‌ترین حادثه در تاریخ سیاسی ۴۵ سال اخیر کشور است.
اگرچه پیامدهای مادی و معنوی ناشی از اشغالِ کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق، بعد از سپری‌شدن بیشتر از چهار دهه هنوزهم، کشور و مردم افغانستان را می‌آزارد، اما افتخار معنوی جهاد و مقاومت و ایستادگی در برابر نیروهای اشغال‌گر و دفاع از ارزش‌های آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به‌عنوان ارزش‌های مقدس و ماندگار در دلِ تاریخ خواهد ماند.
از چهل و چهارمین سالگرد تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان در حالی یاد می‌کنیم که متأسفانه بیشتر از دو سال می‌گذرد که کشور ما بار دیگر در عمق یک بحران فرو رفته، که پیامد آن برای آیندۀ افغانستان بسیار خطرناک و سهمگین خواهد بود.
پیام و درسِ عبرتِ مهمی‌که در این شرایط می‌توان از ششم جدی سال ۱۳۵۸ خورشیدی، گرفت این است که رژیم های دست‌نشانده، مستبد، انحصارگر و تمامیت‌خواه دیر دوام نمی آورند.
واقعیت‌های تاریخی بویژه تاریخ معاصر کشور نیز نشان داده است که استبداد، انحصار و تمامیت خواهی نتیجه‌ی در پی نداشته و یگانه راه بیرون رفت از بحران تمکین به خواست و اراده واقعی مردم است.
بدین وسیله فرارسیدن روزسیاهِ ششم جدی را نکوهش کرده، به روح همۀ شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان، درود می‌فرستم.
۶ جدی ۱۴۰۲- ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳

نظرات بسته شده است.