جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد دهم)

شناسنامۀ کتاب عنوان کتاب: خط رهبر، جلد 10 ؛ عنوان فرعی: مجموعه از سخنران یهای رهبر شهید پروفیسور برها نالدین ربانی ) 1369 (؛ گردآورنده: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ حرو فنگاری: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تصحیح: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طراح جلد: عصمت الله احراری؛ بر گآرا: خیرالله خیرخواه؛ سال چاپ: 1400 خورشیدی؛ نوبت چاپ: نخست؛ محل چاپ: کابل؛ افغانستان؛ شناسۀ افزوده: گفتارها، سیاسی، دینی و اجتماعی..؛ شمارگان: 3000 جلد؛ شمار برگه ها: 275 ؛ قطع: رقعی؛ بها: 150 افغانی؛ چا پخانه: بهیر؛

نظرات بسته شده است.