جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد سوم)

شنا سنامۀ کتاب نام کتاب: خط رهبر )مجموع سخنرانی های 3188 رهبر شهید پروفیسور برهان الدین ربانی( ؛ جلد: 1 چاپ نخست: 3111 خورشیدی؛ حروف نگاری و پیاده کردن متن: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش و تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طراح جلد و برگ آرا: عصمت الله احراری )مرکز گرافیک کِلک(؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ؛ شمارگان: 31111 قطع: رقعی؛ ؛ تعداد صفحه: 197

نظرات بسته شده است.