جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد ششم)

شناسنامۀ کتاب عنوان کتاب: خط رهبر، جلد 6؛ عنوان فرعی: مجموع سخنرانیهای 1382 و 1384 رهبر شهید پروفیسور برهانالدین ربانی؛ گردآورنده: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ حروفنگاری: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تصحیح: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طراح جلد و برگآرایی: عصمتالله احراری؛ سال چاپ: 1396 خورشیدی؛ نوبت چاپ: نخست؛ محل چاپ: کابل؛ افغانستان؛ شناسۀ افزوده: گفتارها، سیاسیِ اجتماعیِ؛ شمارگان: 3000 جلد؛ شمار برگهها: 286 ؛ قطع: رقعی؛ بها: 200 افغانی؛ چاپخانه: بهیر؛

نظرات بسته شده است.