جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد نهم)

شناسنامۀ کتاب عنوان کتاب: خط رهبر، جلد 9؛ عنوان فرعی: مجموعه از سخنرانیهای رهبر شهید پروفیسور برهانالدین ربّانی ) 1370 - 1379 (؛ گردآورنده: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ حروفنگاری: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تصحیح: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طراح جلد و برگآرا: عصمتالله احراری؛ سال چاپ: 1399 خورشیدی؛ نوبت چاپ: نخست؛ محل چاپ: کابل؛ افغانستان؛ شناسۀ افزوده: گفتارها، سیاسی، دینی و اجتماعی..؛ شمارگان: 3000 جلد؛ شمار برگهها: 280 ؛ قطع: رقعی؛ بها: 250 افغانی؛ چاپخانه: بهیر؛

نظرات بسته شده است.