جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد هشتم)

شناسنامۀ کتاب عنوان کتاب: خط رهبر، جلد 8 ؛ عنوان فرعی: مجموع سخنرانیهای متفرقۀ رهبر شهید پروفیسور برهانالدین ربّانی؛ گردآورنده: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ حروفنگاری: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تصحیح: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طراح جلد و برگآرا: عصمتاللّه احراری؛ سال چاپ: 1398 خورشیدی؛ نوبت چاپ: نخست؛ محل چاپ: کابل، افغانستان؛ موضوع: گفتارهای دینیِ، سیاسیِ، اجتماعیِ و..؛ شمارگان: 5000 هزار نسخه؛ شمار برگهها: 237 ؛ قطع: رقعی؛ بها: 220 افغانی؛ چاپخانه: بهیر؛

نظرات بسته شده است.