جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد پنجم)

شناسنامۀ کتاب عنوان کتاب: خط رهبر، جلد 5 ؛ عنوان فرعی: مجموع سخنرانیهای 1385 و 1386 رهبر شهید پروفیسور برهانالدین ربانی؛ گردآورنده: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ حروفنگاری: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تصحیح: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طرح جلد و برگآرایی: عصمتالله احراری؛ سال چاپ: 1395 خورشیدی؛ نوبت چاپ: نخست؛ محل چاپ: کابل، افغانستان؛ شناسۀ افزوده: گفتارها، سیاسیِ اجتماعیِ؛ شمارگان: 3000 جلد؛ شمار برگهها: 232 ؛ قطع: رقعی؛ بها: 150 افغانی؛ چاپخانه: بهیر؛

نظرات بسته شده است.