جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

کتاب خط رهبر (جلد چهارم)

شناسنامۀ کتاب عنوان کتاب: خط رهبر، جلد چهارم؛ عنوان فرعی: مجموع سخنرانیهای 1387 رهبر شهید پروفیسور برهانالدین ربانی؛ نام پدیدآور: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ حروفنگاری: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ویرایش: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تصحیح: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ تحشیه: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید؛ طراح جلد و برگآرا: عصمتالله احراری؛ سال چاپ: 1394 خورشیدی؛ نوبت چاپ: نخست؛ محل چاپ: کابل؛ افغانستان؛ شناسۀ افزوده: گفتارها، سیاسی اجتماعی؛ شمارگان: 3000 جلد؛ شمار برگهها: 314 ؛ قطع: رقعی؛ بها: 150 افغانی؛ چاپخانه: بهیر؛

نظرات بسته شده است.