جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

یام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افعانستان در پیوند به قیام ۲۴ حوت هرات

قیام بیست‌و‌چهارم حوت که در سال ۱۳۵۷ علیه رژیم مستبد کمونیستیِ وقت به‌وقوع پیوست، نماد استقلال‌طلبی، ازخودگذری، ظلم‌ستیزی و نیز رستاخیز تحول‌آفرین مردم افغانستان علیه خودکامگی و طاغوت می‌باشد. تاریخ این حرکتِ شکوهمند را به‌عنوان مصداق جهش آگانه‌ی یک ملت در جهت حفاظت از ارزش‌هایش می‌شناسد. مردم عزت‌مند هرات با تقدیم بیش از بیست هزار شهید در این روز، درخشان‌ترین قیام الهام‌بخش را در دفاع از دین و انسان این مرزوبوم، ثبت تاریخ نمودند.
فلسفه‌ی قیام هرات نفی استبداد و صیانت از حق آزادی و اصالت حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان است و این سنتی می‌باشد که ادیان سماوی و تجارب متمدنانه‌ی بشری برای حصول آزادی، خودارادیت و رهایی از بند اسارت و حاکمیت‌های ظالم و مبتنی بر زور نامشروع، بر آن تاکید ورزیده اند.
گرامی‌داشت از قیام بیست‌و‌چهارم حوت، تجلیل از شهامت و فداکاری مردمی است که با شجاعت بی‌نظیر و خون پاک خویش حقانیت اراده‌ی جمعی یک ملت در برابر شمشیرِ وحشت‌آفرینِ طاغیان را به اثبات رساندند.‌
بدین‌مناسبت، جمعیت اسلامی افغانستان ضمن بزرگ‌داشت از قیام با شکوه بیست‌وچهارم حوت هرات، به روح شهدای این رستاخیز عظیم و همه‌ی شهدای جهاد و مقاومت و مبارزات علیه استبداد و ظلم درود می فرستد و برای امحای ظلم و توحش در کشور با آرمان‌های مقدس مجاهدان پاک‌باز تجدید پیمان می‌کند.

نظرات بسته شده است.