جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

یام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان به مناسبت نوروز و سال نو خورشیدی

فرارسیدن جشن نوروز و سال نو خورشیدی را برای مردم افغانستان و حوزه‌ی نوروز خجسته‌باد می‌گویم.
نوروز به عنوان میراث مشترکِ فرهنگی حوزه‌ی تمدنی ما، از کهن‌بنیاد‌ترین مناسبت‌های خوشی‌آور می‌باشد که می‌تواند زمینه‌های هم‌دلی و هم‌گرایی را در میان کشورها و جامعه‌های تجلیل‌کننده‌ی آن تقویت کند.
هرچند جشن نوروز، این رویداد فرهنگی تاریخی مردم افغانستان، طی نزدیک به سه‌ سال حاکمیت نامشروع گروه ط‌البان، به دلیل سیاست‌های یکسان‌ساز و دیگرستیزانه‌ی گروه مذکور، در معرض تهدید قرار گرفته‌است، امّا با توجه به اهمیت جهانی و قدامت آن در میان مردم، مطمئنا نوروز مانند همیشه از مرحله‌ی تاریک کنونی هم پیروز بدر می‌آید.
هم‌چنان این سومین سال نو است که زنان و دختران افغانستان قربانی فهم بدوی و متعصبانه‌ی گروه طالبان شده‌اند و در کنار سایر موارد نمی‌توانند از حق آموزش، به‌عنوان حق شرعی و انسانی خویش، بهره ببرند. مردم چنین خیانتی را در حق کشور و زنان افغانستان فراموش نمی‌کنند. مردم افغانستان برای دست‌رسی به یک نظم آموزشی سالم که بتواند نیاز‌های معرفتی آن‌ها را نسبت به دین و دنیا تأمین نماید، تلاش می‌ورزند و حتما در این راه موفق خواهند شد.
آرزو می‌کنم در سال نو خورشیدی مردم افغانستان شاهد تحولات مثبت و امیدآوری در زندگی فردی و اجتماعی‌شان باشند و وطن عزیز ما از دست جهل و ظلم برای همیشه رهایی یابد.

نظرات بسته شده است.