جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

اخیراً شورای امنیت ضمن تمدیدِ مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، طی یک قطعنامه‌ی جداگانه به سرمنشی سازمان یادشده وظیفه سپرده است که مبتنی بر مشوره‌‌های آینده‌نگرانه با همه‌ی بازی‌گران سیاسی و جهت‌های ذی‌نفعِ افغانستان، به‌شمول جمله زنان و جامعه‌ی مدنی، و هم‌چنین منطقه و جامعه‌ی بین‌المللی ارزیابی مستقلی را به‌منظور رسیدگی به چالش‌های دامن‌گیرِ افغانستان راه‌اندازی نماید.

جمعیت اسلامی افغانستان افزون بر استقبال از این تصمیم، محتاطانه اظهار امیدواری می‌کند تا سازمان ملل‌متحد در چارچوب تصمیم مذکور اقدام‌های عملی‌ای را نسبت به تعامل و مشوره‌های معنی‌دار و موثر با همه‌ی طرف‌های ذی‌نفع و بازی‌گران سیاسی افغانستان روی‌دست گیرد.

با درک اهمیت حیاتی موضوع فوق‌‌الذکر، چند روز قبل محترم صلاح‌الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی، در نامه‌ای عنوانی سرمنشی سازمان ملل‌متحد بر علاوه‌ی یادآوری از ناکامی‌های یوناما و ضرورت ارزیابی فعالیت‌ها و جای‌گزینی روی‌کرد سابق نهاد مذکور با یک روی‌کرد کارآمد، بصورت مشخص و جدی بر تعامل کامل، مستقیم و معنی‌دار با تمام طرف‌های ذیربط، به‌شمول زنان، تاکید کرده بود.

از آن‌جایی‌که ارزیابی موردنظرِ قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل‌متحد طیّ مکانیزم جدیدی و به‌گونه‌ی مستقل از چارچوب یوناما صورت خواهد گرفت، می‌توان آن‌را نشانه‌ی صحتِ انتقاده‌های وارده و اذعان آن‌شورا نسبت به ناکامی‌ روش کاری یک‌ونیم‌سال گذشته‌ی یوناما در قبال مسأله‌ی سیاسی افغانستان تلقی نمود.

۲۶ حوت ۱۴۰۱

نظرات بسته شده است.