جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

ملاقات رئیس جمعیت اسلامی با سفیر جمهوری ترکیه

صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، در دیدار با آقای جهاد ارگین آی سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل در حالیکه آقای سمیع لطفو ترگوت جنرال قونسل این کشور در بلخ نیز حضور داشت، پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان بویژه وضعیت امنیتی شمال کشور و گفتگوهای صلح صحبت نمودند.
در این دیدار، رئیس جمعیت اسلامی با تأکید بر این که، هیچ گروهی از طریق نظامی بر افغانستان مسلط شده نمی‌تواند، گفت، یگانه راه رسیدن به یک نتیجه، گفتگو و مذاکره است.
در این دیدار همچنان نگرانی شدید مردم از وخیم شدن وضعیت امنیتی در ولایت های شمال نیز شریک ساخته شد.

نظرات بسته شده است.