جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی

۶ دلو، سی و سومین سالروز شکست ارتش اتحاد جماهیر شوروی و اخراج آن از کشور

۲۶ دلو، سی و سومین سالروز شکست ارتش اتحاد جماهیر شوروی و اخراج آن از کشور، مبارک باد.

در نتیجه قهرمانی و فداکاری های زیاد مردم افغانستان، نه تنها ارتش اتحاد جماهیر شوروی با سر افگندگی از  افغانستان اخراجگردید بلکه این جهاد رهایی بخش، الگوی ملت‌های دیگری نیز شده و امید و باور به آزادی را در ذهن ملت های زیادی که ده‌ها سال زیرسلطه و ستم کمونیزم بودند، زنده ساخت.

از دید ما شکست پر قدرت ترین کشور جهان، مرهون ایثار و فداکاری همه باشندگان کشور است و جهاد با وحدت و داشتن رهبر عالم وژرف اندیشی چون استاد شهید و فرماندهان نستوه ای چون شهید احمد شاه مسعود ،قهرمان ملی کشور و سایر فرماندهان و مبارزانصادق بود که آزادی را به ارمغان آورد.‌

جهاد مردم افغانستان که نقش برجسته‌ای در زوال کمونیزم به عنوان تهدید علیه امنیت جهانی داشت، کمک بزرگی به صلح جهانی نمود،اما پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان، این کشور و مردمش در نتیجه مداخلات منطقه‌ای و جهانی، وارد جنگ‌های تحمیلی و همچناننبرد با پدیده وحشتناک تروریزم و افراطگرایی شد که تا اکنون در میان شعله‌های این آتش می‌سوزد.

افغانستانِ کنونی طی دو دهه اخیر، فرصت های تاریخی‌ای داشت تا به همکاری جهانی، از میان خاکستر و آوارهای جنگ‌های قبلی سربلند کرده و در راستای رشد و پیشرفت در همه زمینه‌ها گام های بلندی بردارد اما متأسفانه ضعف رهبری، ترویج وحشتناک فساد و نبوداراده قاطع سیاسی، در کنار تروریزم و افراطگرایی، نگذاشت این ملت از فرصت پیش‌آمده استفاده لازم نماید.

تجربه چهار و نیم دهه جنگ تحمیلی ثابت ساخت‌ که، بدون حل بنیادین و معقول مسایل ملی و ترسیم یک نقشه‌ راه معقول و مبتنی برواقعیت‌ها و با حضور همه؛ نه تنها گرهی از مشکلات کور این کشور گشوده نمی‌شود، بلکه پیچیدگی‌ها و مشکلات، بیشتر از پیش افزودهخواهد شد.

امیدواریم که جناح‌ها و شخصیت‌های دلسوز و همچنین دوستان راستین منطقه‌ای و جهانی افغانستان، برای شکل دهی وضعیت جدید وترسیم نقشه راه آینده این کشور و حل بنیادین مسایل ملی و ایجاد حکومت مبتنی بر رای و ارادهٔ مردم که تعهدات بین المللی افغانستان رااحترام نماید، دست بدست هم داده و کار نمایند.

نظرات بسته شده است.