جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی
مرور

گالری

دیدار با سفیر هند مقیم کابل

در دیدار با آقای رودریندرا تندن سفیر هند مقیم کابل، در باره اوضاع سیاسی و امنیتی بویژه وضعیت کنونی شمال صحبت های همه جانبه صورت گرفت. در…