جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی
مرور رده

سخن رهبر

سخن رهبر

سخن رهبر

اهمیت اتّحاد در تشکیل دولت‌ها و در تشکیل ملّت‌ها، به‌عنوان عنصر اساسی در فرهنگ اسلامی برمی‌تابد؛ لذا جایی‌که اختلاف است، در آن‌جا دولت…

سخن رهبر

از مبانی بیداری، در جهان اسلام، اعتقاد به کرامت انسان و اهل ایمان ا‌ست. "شهید استاد ربانی رحمه الله"