جمعیت اسلامی افغانستان، Jamiat-e-Islami Afghanistan
جمعیت اسلامی
مرور رده

تصاویر

تصاویر جمعیت اسلامی افغانستان

دیدار با سفیر هند مقیم کابل

در دیدار با آقای رودریندرا تندن سفیر هند مقیم کابل، در باره اوضاع سیاسی و امنیتی بویژه وضعیت کنونی شمال صحبت های همه جانبه صورت گرفت. در…